Fundacja FILM INKUBATOR tworzy filmy edukacyjne o wysokim walorze artystycznym. Współorganizuje i propaguje wartościowe kampanie społeczne.
Wspiera Artystów, nie tylko filmowców, w promowaniu ich twórczości.