Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek – katowicka instytucja kultury organizująca różnorodne imprezy, głównie na terenie Górnego Śląska.
Placówka realizuje i wspiera projekty w dziedzinach sztuki, edukacji, ekologii i sportu.